ไขข้อข้องใจ! วิธีเลือกขนาดถุงยางให้โดนใจ โดยเภสัชกร

ขนาดถุงยางอนามัยที่จะใช้ = ความยาวรอบวงของอวัยวะเพศชายขณะแข็งตัว/2.2 ถึง 2.4 (อาจจะเลือก 2.3 ก็ได้) หรือเลือกจากตารางเปรียบเทียบที่ให้ไปค่ะ

 

1424523