อนาคตของ Girls’ Generation หลังสมาชิกเหลือ5 คน

การเปลี่ยนแปลงที่แฟนเพลงวงการเคป็อปไม่อยากให้เกิดกลับกลายเป็นจริง เมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า Girls’ Generation เกิร์ลกรุ๊ปของวงการเพลงเกาหลีใต้ ต้องแปรสภาพกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ป 5 คน หลังจากสมาชิกหลักถึง 3 คนตัดสินใจลาออก แต่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีการยุบวงแต่อย่างใด

hqdefault