การสิ้นมนต์ขลังของหนังรักเกาหลี

จากเดิมที่เป็นผู้นำด้วยการผลิตหนังรัก แต่วันนี้หนังดังจากแดนโสมกลับเต็มไปด้วยหนังที่ขายเนื้อหาเข้มข้น จนตำแหน่งเจ้าแห่งหนังรักกำลังจะตกเป็นของเพื่อนบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว

hqdefault