โอกาสและอุปสรรคการดันลูกหลานเข้าวงการฮอลลีวูด

การเล่นพรรคเล่นพวกพบได้ทุกวงการ รวมถึงในฮอลลีวูดที่ลูกหลานคนดังมักได้รับโอกาสมากกว่าคนทั่วไป เครื่องมือวัดว่าพวกเขาคู่ควรกับโอกาสเหล่านั้น ก็คือการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง

hqdefault (1)