สวัสดี BNK48 เรามาจากอนาคต!!

#BNK48 จากคนไม่รู้จักBNK48 จากความคิดครั้งแรกที่เข้ามาในประเทศไทย สู้วันนี้ บอกเลยดูจบต้องร้องว่า หน่านี้なに

hqdefault (1)