เมื่อเค้าเตอร์ปะทะกับชีวิตจริง..!!!

safe_image

เมื่อเค้าเตอร์ปะทะกับชีวิตจริง การตัดต่อแบบเนียนๆ การเอาเหตุการ์ณจริง มาผสมกับเสียงเกมส์ และตัวละครในเกมส์